Werkwijze

Tijdens een eerste telefonisch contact wordt de hulpvraag besproken en een eerste afspraak gemaakt.

Bij een aanmelding voor psychomotorische therapie zal er bij het eerste bezoek steeds een uitgebreide bevraging plaatsvinden en een volledig psychomotorisch onderzoek. Dit om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de motorische ontwikkeling van uw kind.

De resultaten van dit onderzoek worden bij een volgend bezoek besproken. Ook wordt het eventuele behandelplan dan vastgelegd. Er wordt steeds samen met u bekeken met wie we verder in overleg gaan in functie van uw kind, mogelijk is dit de leerkracht, zorgjuf, clb, (kinder-)arts, sportclub,….

Kinesitherapie gebeurt steeds op voorschrift van een arts en wordt grotendeels terugbetaald door uw mutualiteit.